Izstāde: Līvijas Endzelīnas “Noslēpums”

Latvijas Nacionālā mākslas muzeja būs skatāma Līvijas Endzelīnas gleznu izstāde “Noslēpums”. Līvija Endzelīna ir viena no zināmākajām un tajā pašā laikā noslēpumainākajām, netveramākajām personībām 20.gadsimta Latvijas mākslā.

Endzelīnas glezniecība veido daudzšķautņainu un reizē viengabalainu mākslas tēlu. Viņas sarežģīto pasaules izjūtu plosa mokošas pretrunas, kas pat liriskajās kompozīcijās bieži vien raisa dramatisku spriedzi.

Mākslinieces darbus var nosacīti iedalīt vairākās plašās tematiskās grupās, kas epizodiski variējas visas radošās darbības laikā, daudzkārt atgriežoties pie vieniem un tiem pašiem tēlojuma motīviem. Periodiski gleznotāja pievēršas portreta žanram, taču pamatā viņas “teātra skatuve” ir klusās dabas uzstādījums ar rūpīgi pārdomātu priekšmetu izvēli.

Vienu no apjomīgākajām grupām veido tradicionālas ievirzes klusās dabas, kurās māksliniece, izvēloties noteiktu priekšmetu kārtojumu, atklāj savus estētiskos un ētiskos priekšstatus par lietu pasauli.

Taču tikpat nozīmīgi ir arī autores metafiziskie un sirreālistiskie darbi, kuru tēlu sistēmu veido vecu grāmatu folianti, vēstuļu sainīši, apstājušies pulksteņi vai to mehānismi, putnu izbāzeņi, piestas, stikla lēcas u.tml.

Telpas saspiestība un it kā bezkaislīgā, vēsi sterilā atmosfēra, kas kopumā dominē lielākajā daļā Endzelīnas darbu, šajās gleznās papildināta ar tikai intuitīvi tveramu saturisko spriedzi, kad būtiskākais ir nevis ārēji redzamais, bet nojaušamais. Noslēpumainību rada priekšmetu izvēle un kārtojums negaidītās, tēlaini asociatīvās sakarībās.

Izstādē eksponēti darbi no Latvijas Nacionālā mākslas muzeja, Lietuvas Mākslas muzeja, Latvijas Mākslinieku savienības muzeja, Zuzānu un gleznotājas ģimenes kolekcijām.

6. aprīlis – 22. jūnijs
Latvijas Nacionālais mākslas muzejs
Jaņa Rozentāla laukums 1, Rīga

Ja jūs atradat kļūdu, atzīmējiet tekstu un nospiediet Shift + Enter, lai mūs informēt.

Sākumlapā