Ar Valsts kultūrkapitāla fonda atbalstu attīstīs muzeju piedāvājumu Latvijas skolēniem

Latvijas valsts simtgades vērienīgākās programmas „Latvijas skolas soma” uzsākšana 2018. gada rudenī pozitīvi ietekmējusi divas trešdaļas Latvijas muzeju, liecina muzeju nozares institūciju sniegtā informācija.

Kā liecina muzeju nozares apkopotie dati, no 151 akreditētā muzeja un to struktūrvienībām 109 izveidojuši vai adaptējuši piedāvājumu programmas „Latvijas skolas soma” vajadzībām. Daudzi muzeji piedzīvojuši strauju apmeklētāju skaita pieaugumu, piemēram, Rīgas Kino muzejā skolēnu grupu skaits 2018. gada rudens semestrī trīskāršojies. Pozitīvu ietekmi izjūt arī muzeji, kuri nesenā pagātnē piedāvājuši jaunas ekspozīcijas, izstādes u.tml.

Programmas “Latvijas skolas somas” vadītāja Aija Tūna: “Mērķprogramma nodrošina muzejiem iespējas izveidot tādus piedāvājumus bērnu un jauniešu auditorijai, kas uzlabos un dažādos muzejos esošā potenciāla izmantošanu ne vien tiešajā skolu mācību darbā, bet arī personības attīstībā un piederības sajūtas veidošanā savai valstij.

Mērķprogrammas īstenošanai 2019. gadā atvēlēti 100 000 eiro. Tomēr pašlaik, no vienas puses, skolu interese pārsniedz muzeju rīcībā esošo piedāvājumu, no otras puses, daudzi nozīmīgi stāsti un muzejos atrodamās vērtības nav iestrādātas muzeju piedāvājumā bērniem un jauniešiem. Lai sekmētu mūsdienīgu risinājumu izstrādi un muzeju piedāvājuma paplašināšanu, Valsts kultūrkapitāla fonds (VKKF) līdz 5. aprīlim aicina iesniegt projektu pieteikumus mērķprogrammā “Latvijas skolas somas” satura radīšana muzejos”.

Programmas „Latvijas skolas soma” mērķis ir ikvienam 1. – 12. klases skolēnam radīt iespēju izzināt un klātienē iepazīt Latvijas vērtības, stiprināt jaunās paaudzes nacionālo identitāti, pilsoniskuma, valstiskās piederības apziņu, attīstīt kultūras izpratnes un izpausmes kompetenci, tā paaugstinot izglītības kvalitāti un mazinot sociālo nevienlīdzību.

 https://www.lv100.lv/programma/latvijas-skolas-soma/

Ja jūs atradat kļūdu, atzīmējiet tekstu un nospiediet Shift + Enter, lai mūs informēt.

Sākumlapā